top of page

POLITICĂ DATE PERSONALE

Folosirea serviciilor oferite se poate face doar după luarea la cunoștință a acestor politici.

Politică de confidențialitate

Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale S.C. MACHETE IMOBILIARE S.R.L. cu sediul în Mun. Bucuresti, Sector 2, Str. Baicului, Nr. 82, Intrarea A, Nivel 1, Cod Unic de Identificare 46487762, Număr de înmatriculare J40/13671/18.07.2022, Număr de contact +40 737 967 797, Email macheteimobiliare@gmail.com, în calitate de operator de date.


Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării paginii de internet www.macheteimobiliare.com

Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

I


Dacă sunteți client al Site-ului www.macheteimobiliare.com, S.C. MACHETE IMOBILIARE S.R.L. va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, cum ar fi nume şi prenume, telefon, adresa de e-mail, adresa de facturare, adresa de livrare, date referitoare la modul în care utilizați Site-ul, de exemplu comportamentul/preferinţele/obişnuințele dumneavoastră în cadrul S.C. MACHETE IMOBILIARE S.R.L., precum și orice alte categorii de date pe care le furnizați în mod direct în contextul completarii formularului de contact prin intermediul site-ului sau în orice alt mod care rezultă din utilizarea Site-ului www.macheteimobiliare.com.


II


Dacă sunteți vizitator al Site-ului www.macheteimobiliare.com, S.C. MACHETE IMOBILIARE S.R.L. va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le furnizați în mod direct în contextul utilizării Site-ului, cum ar fi datele pe care le furnizați în cadrul secțiunii de contact / formular de contact / întrebări / reclamații, în măsura în care ne contactați în acest fel.

Scopurile și temeiurile prelucrării

I


Dacă sunteți client al Site-ului www.macheteimobiliare.com, S.C. MACHETE IMOBILIARE S.R.L. prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

• pentru desfășurarea relației contractuale dintre dumneavoastră şi S.C. MACHETE IMOBILIARE S.R.L., respectiv pentru preluarea, validarea, expedierea şi procesarea ofertei/cererii trimise prin formularul de contact, a formularului de contact trimis prin intermediul utilizării Site-ului, informarea dumneavoastră asupra formularului de contact, stării comenzii/cererii, întrebări / reclamații, organizarea si procesarea cererii trimise prin intermediul formularului de contact, etc.


Vă puteți exprima consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin bifarea căsuței corespunzătoare “Am citit si sunt de acord cu Politica de confidentialitate” de la momentul completarii formularului de contact, sau la trimiterea formularului de contact, la secțiunea Contact, pe pagina Contact. 

 

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop are la bază contractul încheiat între dumneavoastră și S.C. MACHETE IMOBILIARE S.R.L., definit în cuprinsul Termenelor și Condițiilor. Furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este necesară pentru executareaa acestui contract. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea derulării raporturilor contractuale dintre dumneavoastră și S.C. MACHETE IMOBILIARE S.R.L. 

• pentru îndeplinirea obligațiilor legale care incumbă S.C. MACHETE IMOBILIARE S.R.L. în contextul serviciilor prestate prin intermediul Site-ului www.macheteimobiliare.com, inclusiv a obligațiilor în materie fiscală, precum și în materie de arhivare.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop este necesară în baza unor obligații legale. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este necesară. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea S.C. MACHETE IMOBILIARE S.R.L. de a respecta obligațiile legale care îi revin și deci în imposibilitatea de a vă oferi serviciile prin intermediul Site-ului www.macheteimobiliare.com

• pentru activităţi de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţă (e-mail, sms) de comunicări comerciale privind produsele şi serviciile oferite de S.C. MACHETE IMOBILIARE S.R.L., prin intermediul Site-ului www.macheteimobiliare.com.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază consimțământul dumneavoastră, dacă alegeți să-l furnizați.


Vă puteți exprima consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin bifarea căsuței corespunzătoare “Am citit si sunt de acord cu Politica de confidentialitate” de la momentul completarii formularului de contact, sau la trimiterea formularului de contact, la secțiunea Contact, pe pagina Contact. Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicări comerciale puteți folosi opţiunea de la finalul fiecărui e-mail/ sms conţinând comunicări comerciale.


Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

• în scopul efectuării diverselor analize, raportări privind modul de funcționare a Site-ului, realizarea de profiluri de preferinţe de consum, în principal, în vederea îmbunătăţiri experienței oferite pe Site.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al S.C. MACHETE IMOBILIARE S.R.L. de a îmbunătății permanent experiența clienților pe Site. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

II


Dacă sunteți vizitator al Site-ului www.macheteimobiliare.com, S.C. MACHETE IMOBILIARE S.R.L. prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:
• pentru activităţi de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţă (e-mail, sms), de comunicări comerciale privind produsele şi serviciile oferite de S.C. MACHETE IMOBILIARE S.R.L., prin intermediul Site-ului.


Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază consimțământul dumneavoastră, dacă alegeți să-l furnizați.

Vă puteți exprima consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin bifarea căsuței corespunzătoare “Am citit si sunt de acord cu Politica de confidentialitate” de la momentul completarii formularului de contact, sau la trimiterea formularului de contact, la secțiunea Contact, pe pagina Contact. Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicări comerciale puteți folosi opţiunea de la finalul fiecărui e-mail/ sms conţinând comunicări comerciale.


Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.
• pentru rezolvarea plângerilor, reclamaţiilor şi pentru a monitoriza traficul și a îmbunătăţii experiența dumneavoastră oferită pe Site.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al S.C. MACHETE IMOBILIARE S.R.L. de a asigura funcționarea corectă a Site-ului www.macheteimobiliare.com, precum și pentru a îmbunătății permanent experiența vizitatorilor Site-ului, inclusiv prin soluționarea diferitelor comentarii, întrebări sau reclamații.


Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

Durata pentru care vă prelucrăm datele


Ca principiu, S.C. MACHETE IMOBILIARE S.R.L. va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus.


În cazul în care sunteți client, vom prelucra datele dumneavoastră pe întreaga durată a raporturilor contractuale și ulterior conform obligaţiilor legale care revin în sarcina S.C. MACHETE IMOBILIARE S.R.L. (de ex., în cazul documentelor justificative financiar-contabile pentru care termenul de păstrare prevăzut de lege este de 10 ani de la data încheierii exerciţiului financiar în cursul căruia au fost întocmite).

În cazul în care doriți să nu vă mai fie prelucrate datele cu caracter personal sau dacă doriți ștergerea datelor, vă puteți exercita drepturile detaliate la punctul VII de mai jos.  Dacă vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing, S.C. MACHETE IMOBILIARE S.R.L. va înceta prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în acest scop, fără însă a afecta prelucrările desfășurate de S.C. MACHETE IMOBILIARE S.R.L. pe baza consimțământului exprimat de către dumneavoastră înainte de retragerea acestuia.

Dezvăluirea datelor cu caracter personal

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, S.C. MACHETE IMOBILIARE S.R.L. poate dezvălui datele dumneavoastră către parteneri, către terțe persoane sau entități care sprijină S.C. MACHETE IMOBILIARE S.R.L. în desfășurarea activității prin intermediul Site-ului (de exemplu firme de curierat, furnizori de servicii IT), ori către autoritățile publice centrale/locale, în următoarele cazuri exemplificativ enumerate:


• pentru administrarea Site-ului;


• în situațiile în care această comunicare ar fi necesară pentru atribuirea de premii sau alte facilități persoanelor vizate, obținute ca urmare a participării lor la diverse campanii promoționale organizate de către S.C. MACHETE IMOBILIARE S.R.L. prin intermediul Site-ului;


• pentru menținerea, personalizarea și îmbunătățirea Site-ului și a serviciilor derulate prin intermediul lui;

 

• pentru efectuarea analizei datelor, testarea și cercetarea, monitorizarea tendințelor de utilizare și activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranță și autentificarea utilizatorilor;


• pentru transmiterea de comunicări comerciale de marketing, în condițiile și limitele prevăzute de lege;

 

• atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege etc.

Transferul datelor cu caracter personal


Datele cu caracter personal furnizate către S.C. MACHETE IMOBILIARE S.R.L. pot fi transferate în afara României, dar doar către state din Uniunea Europeană.

Drepturile de care beneficiați


În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:


• dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către S.C. MACHETE IMOBILIARE S.R.L., conform celor descrise în prezentul document;


• dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea S.C. MACHETE IMOBILIARE S.R.L. cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;


• dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de către S.C. MACHETE IMOBILIARE S.R.L. a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum și completarea datelor incomplete; Rectificarea/ completarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.


• dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul in care se aplică unul dintre următoarele motive:


◦ acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
◦ în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
◦ în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;
◦ în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
◦ în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;
◦ datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta căruia se află operatorul.

Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, S.C. MACHETE IMOBILIARE S.R.L. să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice;


• dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care:


◦ persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor;
◦ prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
◦ operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau
◦ persoana vizată s-a opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.

 

• dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise de către S.C. MACHETE IMOBILIARE S.R.L. către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;

 

• dreptul la opoziție – în ceea ce privește activitățile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos;


◦ în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află persoana vizată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim al S.C. MACHETE IMOBILIARE S.R.L. sau în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care S.C. MACHETE IMOBILIARE S.R.L. poate demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică prelucarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept în instanță;
◦ în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, că datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct.


• dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;

 

• dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.


Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să vă adresați la adresa de email: macheteimobiliare@gmail.com

Cookie-uri


Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în acest context este art. 6 (1) lit. c din RGPD și art. 6 (1) lit. f GDPR. Interesul nostru legitim este gestionarea cookie-urilor și a tehnologiilor similare utilizate și a consimțămintelor aferente. Dacă nu furnizați datele cu caracter personal, nu vom putea gestiona consimțămintele dvs.

bottom of page